INTERNETBERICHT 2

INTERNETBERICHT NUMMER 2.  MIND CONTROL 2            C. Willem Teunisse.      Onwetendheid is de grootste vijand van de mens.

                                                                                         

MIND CONTROL 2

Televisie, de verleidelijkste hypnotiseur op aarde.

 

 

INLEIDING 

Het internetbericht nr.1 eindigde met de stelling dat de media een belangrijke rol vervult in het verontrusten en hersenspoelen van het grote publiek.

Wanneer iemand als doel heeft om mensen onwetend te houden over wat er werkelijk gaande is, hoeft hij slechts als het ware een film voor ze afspelen die een versie van de werkelijkheid geeft, zoals hij wil dat zij die zien. Meer dan welk medium dan ook, is de televisie in staat de kijker een gevoel geven dat hij letterlijk getuige is van het nieuws. Zo sterk kan dit gevoel soms zijn dat het oordeel van de kijker zich, bijna als vanzelfsprekend, aanpast naar dat wat hij op tv heeft gezien. 

Het idee dat er een kleine elite zou zijn die de wereld controleert klinkt natuurlijk gek maar het is niet ondenkbaar. Als zo een elite de informatie kanalen beheerst wordt het zelfs erg simpel. 

Lichamelijk is het onmogelijk om miljoenen individuen onder controle hebben en ze dwingen te doen wat zij willen. De manier waarop die elite dit wel kan bereiken is door het denken en voelen van mensen dusdanig  te manipuleren dat die mensen de wereld waarnemen en daarop reageren, zoals zij willen dat wij denken, voelen en ons gedragen. 

De grootste hypnotiseur op moeder aarde is een duur kastje in een hoek van de kamer die ons continu verteld wat wij als waarheid moeten aannemen.

   

DE ROL VAN DE VERSLAGGEVING

Waar het menselijke ras onder lijdt is massahypnose. We worden gehypnotiseerd door de media. 

Het gat tussen wat ons verteld  wordt wat er gaande is en wat er werkelijk gebeurd, is enorm.  Wanneer een bepaalde groep, andere mensen er van kan overtuigen dat datgene wat ze met hun ogen zien werkelijk datgene is wat er te zien valt, dan hebben zij die mensen in hun zak. Door mensen een gekleurde en gefilterde versie van de werkelijke informatie te geven, wordt het grootte plaatje  verdoezeld van wat er werkelijk aan de hand is. 

Reporters, verslaggevers en actualiteitenprogramma´s herhalen slechts datgene wat hen door politici en persvoorlichters als waarheid aangereikt is om als waarheid door te geven aan het grote publiek. 

De journalisten hebben geen idee wat de werkelijke waarheid is.

   

ONDERZOEK VAN HERBERT KRUGMAN.

"In November 1969, besloot Herbert Krugman, onderzoek te doen naar datgene wat er zich in de hersenen afspeelt als een persoon naar een televisie kijkt. Hij verzekerde zich van de medewerking van een 22 jarige secretaresse en plaatste bij haar een electrode aan de achterkant van het hoofd.

Vanaf het moment dat de tv aanging, controleerde Krugman de hersengolven  van zijn proefpersoon. Wat hij  herhaaldelijk heeft vastgesteld was dat binnen 30 seconde na het aanzetten van de tv, de hersengolven omschakelde van beta golven die aangeven dat de persoon in een allerte staat is, bewust en aandachtig voor binnenkomende informatie, naar alpha golven. Deze alpha golven staan voor een gebrek aan aandacht voor informatie, doelloos dagdromen, fantaseren en een verminderd bewustzijn. 

Wanneer Krugman zijn proefpersoon vervolgens een tijdschrift kreeg om te lezen, verschenen opnieuw de betagolven. Dit gaf aan dat de "dagdroomstaat" werd vervangen door een staat van allerte aandacht.

Krugman stelt dat de TV er voor zorgt dat je contact verliest met het bewuste denken. "Je slaapt niet maar je bent ook niet wakker. het is middernacht, je staart naar de TV maar je bent niet echt in staat om hem uit te zetten. Je staart ledig en gedachteloos naar de reclameblokken. Je zet hem niet uit."

Herbert Krugman onderzocht wat er in de hersenen gebeurd, wanneer een proefpersoon naar de televisie kijkt.

   

DE INVLOED VAN HET "GLIMMERLICHT".

Het woord glimmer box of hypnose doos is een goede omschrijving en nauwkeurige omschrijving van de televisie. Aan dit feit wordt veel te weinig aandacht besteed. Een televisie die aanstaat is in feite een hypnotiseer machine. 

Waarom is dat zo? 

Het heeft te maken met de manier waarop de beelden op de meeste schermen gereproduceerd worden. In de televisie worden 25 beeldjes per seconde op de beeldbuis gebombardeerd. 

Aan - Uit, Aan - Uit, continue, uur na uur. Het is dat “glimmer licht” wat eigenlijk hypnotiserend werkt voor de persoon die ernaar kijkt. 

Een kleurenscherm bestaat hoofdzakelijk uit drie elektronenkanonnen die elektronen uitzenden. Deze elektronen raken het oppervlak waarnaar je kijkt. Het oppervlak geeft licht op de plaats waar het door de elektronen geraakt wordt. De drie kanonnen activeren respectievelijk rode, groene en blauwe punten. Met de combinatie van deze drie kleuren kunnen alle mogelijke tinten weergegeven worden. De felheid van de kleur is afhankelijk van de intensiteit van de elektronenstraal. 

De elektronenkanonnen staan op het midden van het scherm gericht. Om het volledige scherm van beeld te voorzien worden de stralen zowel vertikaal als horizontaal afgebogen. Dit wordt scanning genoemd. Het scannen begint bij de linker bovenhoek en gaat door tot aan de rechter benedenhoek.

Als de kijker alcohol of andere bewustzijnsverminderende drugs tot zich neemt- schep je daarmee een robotcreërende omgeving: glimmerlicht met stimulatie op seks en geweld, commanderend om nutteloze dingen te kopen, slecht nieuws, geweld, chaos en bedreiging.

Een beeldbuis kennen we allemaal van de tv of een monitor. Deze beeldbuis bestaat uit een grote glazen vacuum "ballon".

Een elektronenkanon schiet een elektronenstraal naar het scherm (voorkant van de beeldbuis) en maakt zo een beeld op het scherm.

Het scherm produceert straling die gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker. 

Er zijn dan ook veiligheidsnormen uitgevaardigd door diverse organisaties maar de fabrikanten van beeldschermen houden zich niet altijd aan alle normen.

   

THE TUBE; HOE DE TV DE HERSENEN BEĎNVLOEDT

De tube is een verfilmde documentaire waarin Peter Entel en luc Mariot het effect van de televisie op de menselijke hersenen te onthullen. Hun zoektocht heeft als doel om achter het effect van de tv zelf te komen ongeacht de inhoud van het programma. 

De film begint met de huilende dochter van Mariot. Ze is verdrietig omdat Mariot een aflevering de tekenfilm 'Pokemon' heeft uitgezet. Hij deed dit omdat hij zich zorgen maakte over het feit dat ze nooit met haar ogen knipperde terwijl ze keek. Na een vluchtige zoektocht op het internet vind hij een artikel waarin beschreven staat dat in december 1997 ± 700 kinderen moesten worden opgenomen met epileptische  aanvallen en oogproblemen ten gevolge van een aflevering van Pokemon.

Een dokter in Tokyo legt uit dat er een aantal mensen hyper gevoelig zijn voor licht en daarmee een een risico lopen als ze naar de televisie kijken. Een snelle flikkerende of flitsende lichten kunnen bij deze mensen voor, op epileptische toevallen gelijkende symptomen zorgen.

Dr. Thomas Mulholland zorgt met experimenten met EEG en alpha golven voor de eerste aanwijzingen van lichamelijke reacties op de televisie. Alfa golven nemen toe als hersenactiviteit afneemt. Het sluiten van je ogen, ontspannen, slapen, niet denken, mediteren, het doet allemaal de alpha golven toenemen terwijl slechts rondkijken in een bekende ruimte een afname van alpha golven veroorzaakt (zie ook bovenstaand stuk over Herbert Krugman). Mulholland heeft ontdekt dat kinderen die naar de televisie kijken, een minimale hersenactiviteit vertonen.

De vraag die blijft is wat het voordeel is van het staren naar flikkerende stralen van rood, groen en blauw licht.

Terwijl de kleine Zoe aandachtig naar Pokemon keek, knipperde ze geen moment met haar ogen. 

 

   

MISBRUIK VAN DE "ORIËNTATIE REACTIE".

Een onderzoek aan de universiteit van Stanford toont aan dat wanneer we iets nieuws zien of horen, onze bloedvaten naar de hersenen zich verwijden terwijl de bloedvaten naar de grote spiergroepen zich vernauwen en de hartsslag trager wordt. De bloeddruk daalt en de ademhaling wordt rustiger. Verder  zorgt deze oriëntatie reactie voor een verslapping van de onder aangezichtsspieren waardoor de mond een klein beetje open gaat staan. (Dat verklaart de typische open mondjes bij kindertjes die televisie kijken) Het lichaam concentreert zich op deze wijze op de binnenkomende informatie. 

Dit fysieke proces duurt plusminus zes seconden en doet zich bijvoorbeeld voor, wanneer iemand een nieuwe ruimte binnengaat. Net als iemand die een nieuwe omgeving betreedt, concentreert de televisiekijker zich gedurende zes seconden even op het scherm. 

Waar krijgen we ons beeld van de wereld vandaan? Van wat of wie komt het beeld van wat er gebeurt, wat in de mode is en wat niet? En hoe komt het dat plotseling onze kinderen met bepaalde accenten spreken of een ander taalgebruik krijgen? En waar krijgen we de informatie vandaan wat helemaal “in” is.

Vooral in reclamespotjes, actiefilms en videoclips is elk moment wel wat nieuws te zien wat de oriëntatie reactie oproept. Kijkers blijven gevangen in een lichte trance en kunnen de op die manier binnenkomende informatie maar nauwelijks kunnen verwerken.

De televisie, film en reclamemakers lijken met opzet gebruik te maken van de oriëntatie reactie via snelle montages, scčnewisselingen en camera-standpunten.

De universiteit van Stanford

   

VERBORGEN BOODSCHAPPEN IN TV UITZENDINGEN.

Huib Kraaijeveld en Albert Toby hebben in een aantal tv programma's van verschillende zenders verborgen beelden ontdekt. 

O.a. in programma's van KETNET, MTV en SBS6 vonden zij Verborgen teksten die verwarring oproepen zoals 'everything you know is wrong' (alles wat je weet is verkeerd), 'love is hate'  en 'answer authority'. 

De programmadirecteur van SBS Broadcasting wilde het eerst niet geloven en dus liet hij hun video's uit het archief pakken en na analyse waren de technici en de directeur verbijsterd omdat zij het op de originelen ook tegenkwamen.

Maar het hoofd inkoop van de zender, deed het meteen lacherig af als een ziek geintje' van een eenzame technicus. Maar dat verklaard niet waarom Kraaijeveld in compleet andere programma's op andere buitenlandse zenders, ook dergelijke verborgen beelden aantrof. Waren dat ook allemaal ‘zieke geintjes’ van eenzame technici?

Twee keer per uitzending verschijnt een flitsend filmpje van 3,2 seconde met 76 frames. Al kijkend is het mogelijk om enkele woorden te herkennen, maar bij het overgrote deel is dat onmogelijk vanwege de hoge snelheid.  

Huib heeft alles goed zichtbaar gemaakt door digitale opnamen te maken van alle aangetroffen videoframes, en dat was monnikenwerk. Opmerkelijk is dat de filmpjes bol staan van allerlei omdraaiingen: vooral omgedraaide waarheden en begrippen.

Liefde is haat.

Gehoorzaam aan autoriteit

Het Webster woordenboek geeft een interessante definitie van het woord 'autoriteit': de macht om gedachten, meningen of gedrag te beďnvloeden of te sturen. 

   

TEN SLOTTE

Deze wereld wordt overspoeld met geprogrammeerd entertainment. Alles met maar één doel, het grote publiek bezig te houden. Zodat zij niet teveel in de weg lopen van de "belangrijke" mensen en vooral niet zelf na gaan denken. 

Te weinig mensen lezen nog een boek. Bijna de gehele waarheid die zij kennen, is datgene wat zij hebben gezien op die beeldbuis. We kijken nu naar een hele generatie waarvan het merendeel niets weet... behalve datgene wat de beeldbuis uitkraamt. 

De beeldbuis als de grote verlosser met de macht om mensen te maken en te breken. Of het nu politici, publieke figuren of artiesten betreft. De televisie is het meest machtige medium op aarde en de grootste bedrijven ter wereld hebben dit manipulatieve, op hol geslagen propagandamonster in hun bezit.

Televisie is geen realiteit. Televisie is een vervloekt amusementspark, een kermis, een rondreizende freakshow compleet met jongleurs, illusionisten, clowns, stalmeesters en goochelaars. 

En wij, ... wij zitten daar en kijken, dag en nacht, alle leeftijden, ongeacht ras, afkomst en geloof. Wij beginnen de illusies te geloven die ons worden voorgeschoteld. Wij nemen die illusie aan als waarheid. 

Wij doen steeds meer en meer wat de televisie ons vertelt wat we moeten doen. We kleden ons net als op tv, we eten wat de tv ons aanbeveelt, we voeden onze kinderen op zoals de tv zegt dat we dat moeten doen en we bedrijven zelfs de liefde zoals ons dat wordt voorgehouden. 

Wees hier echter van doordrongen, wij zijn het echte ding, wij zijn de realiteit en die hypnosedoos kan ook uit.

Natuurlijk is televisie als een drug, probeer het maar eens van een kind, of de gemiddelde volwassene, af te nemen.

 

 

 

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR DE OORSPRONKELIJKE WEBSITE KLIK HIER VOOR EEN PRINTVERSIE VAN DE TEKST.